Beets BV
banner_image_2
 header-image

Welkom bij Beets BV    transport, op- en overslag

Kwaliteit bij Beets B.V.

Certificeringen

Als erkend transportbedrijf is Beets BV aangesloten bij de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Sinds 2002 beschikt de onderneming over het certificaat Diervoedertransport op basis van de GMP-regeling voor de diervoedersector. Al sinds 1991 is Beets BV gecertificeerd voor ISO 9001:2008. Zo weet u zeker dat u ten allen tijde op Beets BV kan vertrouwen. Verder heeft Beets BV in 2010 het SQAS assessment ondergaan. Een beoordelingssysteem wat ontwikkeld is om te kijken of de dienstverlener voldoet aan de eisen die gesteld worden met betrekking tot organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu.

Tevens is Beets voor haar transportactiviteiten sinds eind 2013 gecertificeerd voor het AEO.

Milieubewust

Beets BV houdt zich ook nadrukkelijk bezig met het milieu. Gescheiden afvalstromen vinden door het hele bedrijf plaats, van oud papier tot accu’s en afgewerkte olie. Het wagenpark wordt continue vernieuwd zodat er zoveel mogelijk gereden wordt met het milieuvriendelijkste materiaal.

Betalings- en Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing: De Transport en Logistiek Nederland betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 2 juli 2002. Voor nadere informatie zie onderstaande link.

Link naar betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Transport

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing:

 

Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), - De Algemene Vervoerscondities 2002 en de Algemene Tankvervoercondities voor het vervoer van Bulkgoederen over de weg, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. Voor nadere informatie zie onderstaande link.

Link naar downloads

Algemene voorwaarden Op- en Overslag

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing:

De Nederlandse Opslagvoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995. De Nederlandse expeditievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004. Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. Voor nadere informatie zie onderstaande link.

Link naar Fenex voorwaarden