Beets BV
banner_image_2
 header-image

Welkom bij Beets BV    transport, op- en overslag

Kwaliteit bij Beets B.V.

Certificeringen

Als erkend transportbedrijf is Beets BV aangesloten bij de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Sinds 2002 beschikt de onderneming over het certificaat Diervoedertransport op basis van de GMP-regeling voor de diervoedersector. Al sinds 1991 is Beets BV gecertificeerd voor ISO 9001:2008. Zo weet u zeker dat u ten allen tijde op Beets BV kan vertrouwen. Verder heeft Beets BV in 2010 het SQAS assessment ondergaan. Een beoordelingssysteem wat ontwikkeld is om te kijken of de dienstverlener voldoet aan de eisen die gesteld worden met betrekking tot organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu.

Tevens is Beets voor haar transportactiviteiten sinds eind 2013 gecertificeerd voor het AEO.

Milieubewust

Beets BV houdt zich ook nadrukkelijk bezig met het milieu. Gescheiden afvalstromen vinden door het hele bedrijf plaats, van oud papier tot accu’s en afgewerkte olie. Het wagenpark wordt continue vernieuwd zodat er zoveel mogelijk gereden wordt met het milieuvriendelijkste materiaal.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Transport

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: - Voor binnenlands wegvervoer de AVC voorwaarden. - Voor grensoverschrijdend wegvervoer de bepalingen van het CMR verdrag. - Voor vervoer in bulk de Algemene Tankvervoercondities voor het vervoer van Bulkgoederen over de weg. - De Transport en Logistiek Nederland betalingsvoorwaarden. In alle gevallen de meest recente versie zoals gedeponeerd bij een Arrondissementsrechtbank. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd of zijn hieronder te downloaden.

Algemene voorwaarden Op- en Overslag

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: -Voor opslagwerkzaamheden de Nederlandse Opslagvoorwaarden. - Voor alle activiteiten de Logistieke Services Voorwaarden. - De Transport en Logistiek Nederland betalingsvoorwaarden. In alle gevallen de meest recente versie zoals gedeponeerd bij een Arrondissementsrechtbank. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd of zijn hieronder te downloaden.

AVC voorwaarden, klik hier. https://www.sva.nl/avc

CMR verdrag, klik hier. https://www.sva.nl/themas/cmr-en-ecmr/cmr-verdrag

Tankvervoercondities voor het vervoer van bulkgoederen, klik hier https://www.sva.nl/themas/deelmarkt-voorwaarden/tank-silovervoer

Nederlandse Opslagvoorwaarden, klik hier. https://www.fenex.nl/paginas/nederlandse-opslagvoorwaarden.aspx

Logistieke Services Voorwaarden, klik hier. https://www.fenex.nl/paginas/logistieke-services-voorwaarden-(lsv).aspx

Transport en Logistiek Nederland betalingsvoorwaarden, klik hier. https://www.tln.nl/verdieping-algemene-voorwaarden/